އިންޓަޕޯލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުރަތަމަ ފުލުސް އޮފިސަރަކަށް ރިލުވާން

އިންޓަޕޯލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުރަތަމަ ފުލުސް އޮފިސަރަކަށް ރިލުވާން

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ތެރެއިން އިންޓަޕޯލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުރަތަމަ ފުލުސް އޮފިސަރުގެ ގޮތުގައި ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ރިލުވާން ޝަރީފް ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ.

އިންޓަރޕޯލްގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިވެހި ފުލުހަކަށް ލިބިފައިވާކަން ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރ އިއުލާން ކުރައްވާފައިވަނީ ފާއިތުވެދިޔަަހުގެ 18ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މި މަގާމަށް ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ރިލުވާން ޝަރީފް ހަމަޖައްސަވާފައިވާކަން އިއުލާން ކުރައްވާފައިވަނީ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރ މިއަދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައެވެ. އަދި މަގާމުގެ ލިޔުން ސީޕީ ހަމީދުވަނީ ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ރިލުވާން ޝަރީފްއާއި ހަވާލު ކޮށްފައެވެ.

އިލްޓަރޕޯލްގައި ރިލުވާން މަސައްކަތް ކުރައްވާނީ ހެޑްކުއާޓަރުގައި، 3 އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށެވެ. ސީޕީ ހަމީދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އަންނަ މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރިލުވާން އިންޓަރޕޯލްގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަން ފައްޓަވާނެއެވެ.

ރިލުވާން މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އިންޓަރޕޯލްގެ ކްރައިމް ޔުނިޓްގައެވެ. މީގެ 99 އަހަރު ކުރިން އުފެދިފައިވާ އިންޓަޕޯލްއަކީ 195 ގައުމަކުން ބައިވެރިވާ އިސްޓިޓިއުޝަންއެކެވެ.

ހިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ!

Leave a Reply

Your email address will not be published.