ފޮޓޯ ގެލެރީ: މާލެ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގައި މިނިވަން ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުން

ހިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ!

Leave a Reply

Your email address will not be published.